High Workers
Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych do wykonania na wysokoœci

Skuwanie sopli lodowych

Zima to piękna pora roku, ale niekiedy bywa uciążliwa i rodzi pewne problemy. Dzieje się tak wtedy, gdy spadnie obfity śnieg, który zalega na dachach i wywołuje dla jego konstrukcji ponadnormatywne obciążenie.

Innym przykładem zimowych uciążliwości są sople. Gdy powietrze ma ujemną temperaturę i świeci ostre słońce, opady zaczynają się topić. Pod wpływem grawitacji spływają z góry na dół. Kiedy słońce zajdzie, temperatura znów spada poniżej zera. Efektem tego jest lód pod postacią nacieku zwisającego z krawędzi dachu.

Stwarza to zagrożenie dla przechodniów poruszających się ciągami komunikacyjnymi przebiegającymi w sąsiedztwie dachu, z którego zwisa naciek. Wówczas konieczne staje skuwanie sopli lodowych. Czynność tę należy wykonać osobiście lub z pomocą wykwalifikowanych ekip, np. High Workers.

Obok odśnieżania dachu skuwanie sopli lodowych wpisuje się w wynikający z art. 61 Prawa budowlanego obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu budowlanego. Niewywiązanie się z niego naraża nas na odpowiedzialność karną.