High Workers
Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych do wykonania na wysokoœci
obr3

Konsultacje i doradztwo

Wykonywanie fotodokumentacji trudno dostępnych miejsc,

– Konsultacje przy projektowaniu przyszłych sposobów mycia i czyszczenia budynków,

– Konsultacje w zakresie projektowania nietypowych budynków i budowli  pod kątem ich dostępności po wybudowaniu do przeprowadzania prac mycia, czyszczenia, konserwacji, remontów, wymiany różnego rodzaju elementów

– Konsultacje w zakresie przeprowadzania różnego rodzaju prac w nietypowych budowlach i budynkach, z uwzględnieniem bezpieczeństwa wykonywanych robót.