High Workers
Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych do wykonania na wysokoœci

Montaż instalacji odgromowych

Wyładowania atmosferyczne są w przyrodzie czymś naturalnym. Dochodzi do nich, gdy masy zimnego powietrza stykają się z masami powietrza ciepłego.

Jedni się burzy boją, inni lubią oglądać błyskawice. Jednak każdy powinien ochronić się przed negatywnymi skutkami przez nie powodowanymi.

Uderzenie pioruna w lokal mieszkalny może wywołać jego pożar oraz zniszczenia, np. dachu, ściany, wyrwanie drzwi czy okna. Innym następstwem może być uszkodzenie instalacji elektrycznej, urządzeń elektrycznych oraz przewodów telefonicznych podłączonych do gniazdka w momencie uderzenia błyskawicy.

Sprawa jest poważna. Lepiej więc wykonać montaż instalacji odgromowych. Wówczas w razie porażenia piorun nie zetknie się z przypadkowym miejscem domu, tylko trafi w zwód (część przyjmującą wyładowanie), a następnie zostanie uziemiony, czyli skierowany do gruntu.

Montaż instalacji odgromowych może nastręczyć pewnych trudności, ponieważ wiąże się z pracami na wysokości. W związku z tym warto to zlecić wyspecjalizowanej firmie, np. High Workers.